זמנים באנגלית

לזמנים באנגלית יש חשיבות רבה, זה לא אפשרי לדעת אנגלית בלי לדעת את כל הזמנים קודם, ובשונה מעברית, לכל זמן בתוך העבר, ההווה והעתיד – יש הגדרה משלו.באמצעות המדריך הזה נלמד כיצד ומתי להשתמש בזמן הנכון והמדויק לסיטואציה:

Present perfect continuous / present perfect progressive

נשתמש בזמן זה כדי לתאר פעולה שהתחילה בעבר ובדיוק הסתיימה או שעדיין נמשכת בהווה.

 

זמן זה בדרך כלל מדגיש את משך הזמן או את משך הזמן בו התרחשה פעולה.

 

לדוגמא: She has been studying all the weekend

subject

+

Has/have

+

been

+

beening

הכלל: לכל גוף של גוף נוסיף have/has.

נשתמש ב have כאשר מדובר ב – I, you, we, they

נשתמש ב has כאשר מדובר בhe, she, it-

כאשר מדובר במשפט שלילי נוסיף not לאחר ה have/has, וכל השאר נשאר אותו דבר.

לדוגמא: she has not been studying all the weekend

Present simple

נשתמש בזמן זה כדי לתאר פעולה שמתרחשת בזה הרגע או פעולה שמתרחשת באופן קבוע או פעולה שמתרחשת בלי הפסקה.

לגופים ברבים לא נוסיף דבר לפועל והוא יישאר כמו שהוא.

 

לגופים ביחיד רק ל- he,she,it- נוסיף לפועל  s,es,ies לפי הכללים הבאים:

 

לפועל רגיל נוסיף s: banana à bananas

לפועל שמסתיים באות ״שורקת״ (o,sh,ch,x,z,s) נוסיף es:

 benches à bench

watchesàwatch

לפועל שמסתיים ב y ולפניו אות ניקוד נוסיף רק s בסוף משפט.

guysàguy

 

לפועל שמסתיים ב y ולפניו אות רגילה (עיצור) נשמיט את ה- y ונוסיף ies

criesàcry

 

בשלילה נוסיף dont לרבים ו- doesnt ליחד. הפועל ישאר כמו שהוא בשני המקרים.

 

למשל:  we don’t like to eat ice-cream.

Roni doesn’t like to eat ice-cream.      

present progressive

השימוש בזמן זה נעשה כאשר אנו רוצים לתאר פעולה שמתרחשת ברגע זה.

 

כלל: לכל הגוף. יחיד ורבים נוסיף תמיד את הפועל be   (am,is,are) ולפועל עצמו נוסיף ing לפי הכללים הבאים.

A subject

+

Am/is/are

+

Present participle

לפעולה רגילה נוסיף ing

workingàwork

לפעולה שמסתיימת באות e נשמיט את ה-e ונוסיף ing

leavingàleave

v

לפועל שמסתיים ב-ie נשמיט את ה-ie ונוסיף y+ing. יש רק שלושה פעלים כאלה באנגלית: ->lying   ;   die->dying     ;    tie->tyinglie

לפועל שמסתיים ב-c.v.c (או רגילה-אות ניקוד-אות רגילה) ויש עליה דגש, נכפיל את האות האחרונה ונוסיף  ing  

sittingàsit

** לא נכפיל את האותיות x,y,w  גם אם הן עונות על הכללים האלה:

fix – fixing. toy – toying // bow – bowing //

they are trying to figure out the homework assignment

am running in the park right now I

בשלילה: נוסיף not לאחר ה-be. ה-ing יישמר בשלילה ובחיוב.

Rona is not coming to class today.

I am not running in the park right now.

בשלילה: נוסיף not לאחר ה-be. ה-ing יישמר בשלילה ובחיוב.

 

Rona is not coming to class today.

I am not running in the park right now.

past simple

נשתמש בזמן זה כדי לאתר פעולות שהתרחשו והסתיימו בעבר.

 

כלל: לכל משפט נוסיף לפועל ied, ed,d לפי הכללים הבאים:

 

לפועל רגיל נוסיף ed בסוף המילה. walkedàwalk

לפועל שמסתיים ב-e נוסיף רק d בסוף המילה. bakedàbake

לפועל שמסתיים בy ולפניו אות ניקוד (i,u,o,a,e) נוסיף רק ed בסוף המילה. prayedàpray

לפועל שמסתיים באות y ולפניו אות רגילה (עיצור)נשמיט את ה-y ונוסיף ied בסוף המילה triedàtry

לפועל שמסתיים בc.v.c. (או רגילה- ניקוד-אות רגילה) ויש עלייה דגש נכפיל את האות האחרונה ונוסיף ed בסוף המילה:  stoppedàstop

 

** לא נכפיל את האותיות x,y,w  גם אם הן עונות על הכללים האלה:

fix – fixed. toy – toyed // bow – bowed //

 

בשלילה: נוסיף didnt  לכל הגופים. הפועל לא ישתנה ולא נוסיף לו דבר. דוגמא

We didn’t run.

 

שימו לב!

הפועל be ייכתב ב- was/were

 

was לגופים: i,he,she,it

 

I was in a restaurant last evening.

 

were לגופים you,we,they

 

We were all last evening in a restaurant.

 

past progressive

נשתמש בזמן זה כדי לתאר פעולה ארוכה בעבר,למשל: I was working last night.

 

לתאר שתי פעולות או יותר שמתרחשות באותו הזמן בעבר:

While I went to the gym, my mom went to the mall.

 

לתאר פעולה קצרה ש״מפריעה״ לפעולה ארוכה בעבר:

I was talking to my friend while the phone rang.

 

הכלל:  לכל הגופים, יחיד, ורבים נוסיף תמיד את הפועל be שזה was,were ולפועל נוסיף ing לפי הכללים הבאים:

 

לפועל רגיל,שאין בו שום דבר מיוחד נוסיף ing

walkingàwalk

 

לפועל שמסתיים באות e נשמיט את הe ונוסיף ing

Moveàmoving

 

לפועל שמסתיים בie נשמיט את הie ונוסיף y+ing; יש רק שלושה פעמים כאלה באנגלית:

 lie->lying   ;   die->dying     ;    tie->tying

 

לפועל שמסתיים בc.v.c (אות ניקוד או אות רגילה) ויש עלייה דגש נכפיל את האות האחרונה ונוסיף ing

sittingàsit

 

לא נכפיל את האותיות x,y,z גם אם הן עונות על כל הכללים האלה:

fix – fixing. toy – toying // bow – bowing //

 

בשלילה נוסיף not לאחר ה-be לכל גוף. ה-ing יישמר בשלילה ובחיוב.

the salesman was not helping the costumer

 

 

ביטויי זמן רלוונטיים:

As, while, during

 

future simple

נשתמש בזמן זה כדי לתאר פעולה שתתרחש בעתיד.

כלל: לכל הגופים יחיד ורבים נוסיף תמיד will והפועל יישאר ללא שינוי.

 

 

I will play basketball tomorrow morning.

Will

+

Verb

+

Am/is/are

+

Going to

+

Verb

בשלילה: נוסיף not לאחר will לכל הגופים.

 

They will not come to work next week.

 

ביטויי זמן רלוונטיים


Tomorrow, next week/month/year, soon, in the future, in the year 2050

 

present perfect simple

נשתמש בזמן זה כדי לתאר את הפעולות הבאות:

פעולה שהתרחשה בעבר ואנחנו לא יודעים מתי בדיוק.

 

I have watched this movie in the past. (ראיתי את הסרט בעבר אבל אני לא יודע בדיוק מתי)

 

פעולה שהתחילה בעבר ועדיין נמשכת:

I had lived here all my life. (התחלתי לגור כאן בעבר ואני עדיין מתגורר כאן)

 

פעולה שהתחילה בעבר ומסתיימת תוך כדי הדיבור

I haven’t seen you for ages. (לא נפגשנו מלא זמן ותוך כדי השיחה כרגע אני פוגש אותך והפעולה מסתיימת)

 

הכלל: לכל הגופים נוסיף have/has

has ל- he,she,it

have ל- i,you,we,they

ופועל יוצא דופן בצורתו השלישית (v3).

 

 

פעלים בצורה השלישית מתחלקים לשניים:

  1. פעלים יוצא דופן שצריך ללמוד בע״פ

brokenàbreak

 

  1. פעלים רגילים, להם נוסיף d,ed,ied לפי הכללים שלמדנו בפרק של ה past simple

criedàcry

 

בשלילה: נוסיף not לאחר הhave/has:

ona hasnt answerd my callsR

They haven’t called me yet

 

ביטויי זמן רלוונטיים

For, yet, already, just, never, since, recently, several times, lately.   

 

 

Past Perfect Simple

השימוש: נשתמש בזמן זה כדי לתאר פעולה שהתרחשה בעבר לפני פעולה אחרת בעבר.

When we arrived at the cinema

 the film had already started. 

 


הפעולה הקדומה יותר תהיה ב-PAST PERFECT  —-> had+v3

הפעולה שהתרחשה לאחר מכן תהיה ב-Past Simple.

בשלילה: נוסיף  not  לאחר ה- had:

He hadn't been here before I came.   
                                                     
ביטויי זמן רלוונטיים:

After, by the time, as soon as, before

 

**הערות חשובות:

1. במשפט חייבות להיות שתי פעולות, כאשר אחת קודמת לשנייה. אם אין שתי פעולות, לא נשתמש בזמן זה !

2. אם יש לנו במשפט before/after, אין צורך להשתמש בזמן של PAST PERFECT כיוון שאנו יודעים איזו פעולה קדמה לשנייה.

במצב כזה אפשר להשתמש רק ב- PAST SIMPLE. יחד עם זאת, שימוש ב-PAST PERFECT לא ייחשב כטעות והוא אפשרי בהחלט.

תעשו לנו לייק עדכונים שווים בעמוד !